Data: Niedziela, 27 kwietnia 2008, 11:17

Kara dla Centertela utrzymana


Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie PTK Centertel od kary 5 mln złotych za podanie niespójnych i nieprawdziwych informacji.

Centertel otrzymał karę pieniężną w kwocie 5 mln zł za udzielenie niespójnych i nieprawdziwych informacji w trakcie postępowania w sprawie wyznaczenia przedsiębiorców o znaczącej pozycji rynkowej na krajowym rynku roamingu międzynarodowego w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych oraz nałożenia na tych przedsiębiorców obowiązków regulacyjnych.

W ustnym uzasadnieniu rozstrzygnięcia sąd stwierdził tylko, że przekazywane przez PTK Centertel dane były niespójne.

Pełna treść wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem zostanie doręczona stronom w późniejszym terminie.

Michał Tomaszkiewicz
| Drukuj | Zamknij |